Rejestracja pojazdów

Wniosek

Akcyza

Tłumaczenia

Jedną z usług „Multiagencji Ubezpieczeniowej – Wioleta Pawłowska” jest rejestracja pojazdów w Turku (woj. wielkopolskie). Pomagam klientom dopełnić wszystkich formalności w Wydziale Komunikacji w Turku, które pozwalają na zarejestrowanie samochodu zakupionego w Polsce lub za granicą (nowego bądź używanego). Wypełniam stosowne wnioski oraz zajmuję się procedurą potrzebną do zgłoszenia i opłaty akcyzy. W imieniu klienta przygotowuję i składam (na podstawie wcześniej wydanego pełnomocnictwa) wniosek „Pierwsza rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy” oraz „Rejestracja nowego pojazdu lub pojazdu zakupionego na terenie RP”. Świadczę również szereg usług dodatkowych. Poznaj szczegółowy zakres oferty multiagencji – rejestracja samochodu w Turku wspólnie ze specjalistą jest szybka, sprawna i bezproblemowa.

Rejestracja pojazdów turek

Rejestracja samochodu Turek – zakres oferty

W ofercie multiagencji znalazły się następujące usługi:

 • rejestracja pojazdów w Turku,
 • zgłoszenie zbycia i nabycia samochodów,
 • formalności związane ze złomowaniem,
 • wycofanie z ruchu i przywrócenie do ruchu pojazdu,
 • wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika dowodu,
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego,
 • dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym (hak, VAT), dopisanie lub usunięcie współwłaściciela,
 • wydanie wtórnika tablicy lub trzeciej tablicy rejestracyjnej.

Świadczę także kompleksowe usługi pozwalające nie tylko na zarejestrowanie samochodu w Turku, ale także sprawne przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do transakcji kupna-sprzedaży.

Zapewniam:

 • pomoc i doradztwo w sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży (polskiej bądź dwujęzycznej) oraz umów darowizny,
 • tłumaczenie dokumentów samochodów sprowadzonych z zagranicy (umowy kupna-sprzedaży, dowody rejestracyjne),
 • przygotowanie kompleksowych ofert ubezpieczeń pojazdu (OC, AC, NNW, Assistance),
 • obsługę skarbową (PCC-3,PCC-3 A, ZAP-3, SDZ-2  i inne).

Dokumenty do pobrania

Co potrzebne do rejestracji auta?

Do rejestracji auta potrzebujesz wypełnionego wniosku rejestracyjnego oraz dokumentów pojazdu (wraz z wcześniejszymi tablicami rejestracyjnymi). Niezbędny jest także dokument potwierdzający nabycie samochodu (umowa, faktura) oraz dokument tożsamości nowego właściciela.

Jak zarejestrować samochód?


Formalności różnią się w zależności od tego, gdzie pojazd został nabyty. Rejestracja pojazdu kupionego w salonie jest prostsza, ponieważ dealer dołącza wszystkie potrzebne dokumenty. Przepisy przewidują 30 dni na zarejestrowanie samochodu we właściwym wydziale komunikacji. Po przekroczeniu tego terminu, urząd może nałożyć karę (nawet do 1000 zł).

Jak zarejestrować samochód używany? Pobierz odpowiedni wniosek o rejestrację samochodu ze strony urzędu (blankiety dostępne są także bezpośrednio w wydziałach komunikacji). Pamiętaj, że inny wniosek obowiązuje przy rejestracji auta zakupionego na terytorium RP oraz sprowadzonego z zagranicy (przy pierwszej rejestracji w Polsce).

Wniosek o rejestrację samochodu musi zawierać m.in.:

 • dane osobowe właściciela (ewentualnie współwłaściciela),
 • rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie,
 • markę, typ i model,
 • rok produkcji,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • numer karty pojazdu,
 • datę nabycia/ zbycia dotychczas zarejestrowanego pojazdu,
 • datę sprowadzenia z kraju członkowskiego UE (gdy jest to pierwsza rejestracja samochodu w Polsce),
 • rodzaj paliwa podstawowego i alternatywnego.

W formularzu zaznacz, jakie dokumenty dostarczasz do wniosku.

Wszystkich formalności możesz dopełnić bezpośrednio w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania (starostwo powiatowe, urząd miasta lub urząd dzielnicy dla Warszawy) bądź online (musisz posiadać profil zaufany lub e-dowód, aby potwierdzić swoją tożsamość).

Rejestracja pojazdu online wymaga dostarczenia dodatkowo do urzędu wcześniejszego dowodu rejestracyjnego i tablic (możesz przesłać je za pośrednictwem kuriera). Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawie drogowym z 4 września 2022 roku wymiana tablic rejestracyjnych na nowe jest jednak obecnie dobrowolna (możesz zadeklarować pozostawienie starych tablic).

Jakie dokumenty do rejestracji samochodu?


Jakie dokumenty do rejestracji samochodu należy zgromadzić? Przygotuj:

 • dokument potwierdzający własność (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT),
 • wcześniejszy dowód rejestracyjny,
 • wcześniejsze tablice rejestracyjne (gdy chcesz wymienić je na nowe),
 • kartę pojazdu (gdy została wcześniej wydana),
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • potwierdzenie umowy OC pojazdu.

Gdy rejestracja dotyczy samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy, musisz załączyć również potwierdzenie zapłacenia akcyzy (wcześniej należy dopełnić formalności związanych z jej zgłoszeniem i zapłacić samodzielnie wyliczoną stawkę podatku akcyzowego).

Rejestracja samochodu – ile kosztuje?


Na koszt rejestracji samochodu w Polsce składa się:

 • wydanie dowodu rejestracyjnego – 54 zł,
 • wyrobienie nowych tablic (2 tablice) – 80 zł za tablice standardowe lub 1000 zł za tablice indywidualne (samodzielnie wybrana kombinacja cyfr i znaków),
 • opłata za pozwolenie czasowe – 26 zł (otrzymasz tablice czasowe na 30 dni pozwalające jeździć autem do momentu odbioru tablic właściwych),
 • stała opłata ewidencyjna – 1,50 zł (za wydanie nowych tablic i dowodu rejestracyjnego),
 • opłata dodatkowa za samochód zabytkowy – 20 zł.

Rejestracja nowego lub używanego samochodu (zakupionego w Polce bądź za granicą) kosztuje 161,50 zł. Za zarejestrowanie pojazdu zabytkowego  trzeba zapłacić 181,50 zł, a ze spersonalizowanymi tablicami 1081,50 zł. Koszty za przerejestrowanie samochodu używanego bez zmiany tablic rejestracyjnych to 67 zł (lub 81 zł, gdy potrzebujesz pozwolenia czasowego). Koszt rejestracji samochodu z Polski jest taki sam jak auta sprowadzonego z zagranicy. Pamiętaj jednak, że przy pierwszej rejestracji w kraju niezbędne jest także opłacenie dodatkowej akcyzy (jest to oddzielna formalność, której musisz dokonać przed złożeniem wniosku o rejestrację pojazdu).

Rejestracja pojazdów Turek - dlaczego warto skorzystać z pomocy?

„Multiagencja Ubezpieczeniowa – Wioleta Pawłowska” prowadzona jest przez specjalistkę, która na bieżąco śledzi rynek ubezpieczeń i zmiany zachodzące w przepisach. Rejestracja pojazdów w Turku to usługa przygotowana z myślą o osobach prywatnych oraz przedsiębiorcach, którzy nabyli samochód i potrzebują fachowego wsparcia w dopełnieniu formalności. Dostarczam potrzebne formularze wniosków i zajmuję się ich wypełnieniem, pomagam zgromadzić wymagane dokumenty oraz w imieniu klientów dopełniam procedury w Wydziale Komunikacji w Turku. Z moją pomocą zyskasz bieżącą wiedzę i fachowe wsparcie, zaoszczędzisz czas i unikniesz pomyłek wynikających z nieznajomości aktualnych przepisów.

NIEZBĘDNIK NABYWCY POJAZDU !!!

na zarejestrowanie / zgłoszenie nabycia bądź zbycia pojazdu masz 60 dni kalendarzowych !!!

kara za niewywiązanie się z tego terminu  wynosi od 200 zł – 1000 zł.

dla aut sprowadzonych z zagranicy termin rejestracji pojazdu liczony jest od dnia sprowadzenia pojazdu do Polski

opłata skarbowa wynosi 2 % od wartości pojazdu wpisanej na umowie (kwota ta podlega szczegółowej weryfikacji), jeżeli ją dużo zaniżysz urząd skarbowy może wezwać cię do dokonania dopłaty

czas na złożenie dokumentu potwierdzającego czynność zakupu pojazdu wynosi 14 dni od dnia nabycia pojazdu

pojazd koniecznie od dnia rejestracji musi posiadać ubezpieczenie OC!!! Jego brak skutkuje nałożeniem przez UFG bardzo wysokich kar

jeżeli nie chcesz  wymieniać tablic rejestracyjnych możesz zachować dotychczasowe numery, co przyniesie tobie oszczędność prawie 100zł

bez względu na fakt czy zachowujesz dotychczasowe numery, czy też je wymieniasz przy rejestracji koniecznym jest dostarczenie tablic do urzędu!!!

jeżeli chcesz by twój pojazd wyróżniał się pośród innych możesz złożyć wniosek o wydanie tablic indywidualnych ( czas oczekiwania około 10 dni, koszt 1000zł)

by urzędnik mógł zarejestrować pojazd ( wydać  pozwolenie czasowe na okres miesiąca czasu , tzw. miękki dowód)musisz posiadać   ważny przegląd techniczny pojazdu jeszcze  przez okres co najmniej 30 dni, od dnia rejestracji pojazdu!!!

jeżeli na umowie zawarłeś informację, że pojazd jest uszkodzony pomimo ważnego przeglądu technicznego koniecznym będzie wykonanie powtórnego badania technicznego ( przegląd po kolizyjny), które potwierdzi, że auto jest sprawne techniczne

od września 2022 roku nie są wydawane karty pojazdu i naklejki z numerem rejestracyjnym na szybę, co przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy daje oszczędność prawie 100zł

w związku z przepisem znoszącym obowiązek wydawania kart pojazdu, przy rejestracji nie jest potrzebne załączanie wydanej już karty pojazdu