NNW Szkolne

Ubezpieczenie dla przedszkolaka

Dla Przedszkolaka

Małe dzieci mają niewyczerpane zasoby energi. Nawet najtroskliwszy opiekun nie jest w stanie uchronić malucha przed wszystkimi niebezpieczeństwami.

Ubezpieczenie dla ucznia

Dla ucznia

Dzieci zazwyczaj są bardzp aktywne podczas zabaw z rówieśnikami. Bądź świadomym rodzicem i wybierz ubezpieczenie szkolne NNW, które zapewni Twojemu dziecku ochronę w szkole i poza nią.

Ubezpieczenia dla studenta

Dla studenta

Studia to czas, kiedy dziecko uczy się samodzielności, jednak nadal wymaga ochrony. Dlatego ważne jest, by zakres ubezpieczenia dostosować do potrzeb dorosłego człowieka.

Ubezpieczenie szkolne od następstw nieszczęśliwych wypadków to konieczny wydatek. Wszak zdrowie naszych pociech jest najważniejsze. Polisa dla dziecka powinna gwarantować ochronę na wypadek choroby, pobytu w szpitalu czy wypadku.

NWW szkolne Turek

Elementy Ubezpieczenia Szkolnego

Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią, również podczas wyczynowego uprawiania sportu.

 • Ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu także z powodu COVID.
 • Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią, również podczas wyczynowego uprawiania sportu.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po przystąpieniu. Warunkiem odpowiedzialności Interrisku jest opłacenie składki w terminie.
 • Ubezpieczenie zawarte jest w opcji z bardzo szeroką tabelą uszczerbków.
 • Przystępując do ubezpieczenia on-line, mailem otrzymasz wszelkie niezbędne dokumenty.
 • Kupując on-line możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci.
 • Zakres podstawowy obejmuje wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego, UKS, SKS oraz podczas zawodów wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, i uprawiania sportu rekreacyjnego. Ochrona obejmuje wypadki podczas wyczynowego uprawiania sportu, udziału w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, a także podczas zajęć W-F odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych. Ochrona nie obejmuje sportów i aktywności wysokiego ryzyka zgodnie z OWU.
 • Pamiętaj, że NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Nawet jeśli Twoje dziecko jest już ubezpieczone w szkole, to możesz je ubezpieczyć dodatkowo. W razie wypadku otrzyma świadczenie z każdej polisy

Pytania i odpowiedzi

Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu szkolnym ? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Szkolna polisa nie wystarczy w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Dlaczego? Zazwyczaj szkoła wybiera najtańszą ofertę. Dlatego też – jeśli troszczymy się o dzieci – powinniśmy chociaż rozważyć dodatkowe ubezpieczenie. Może ona być szczególnie pomocne, jeśli dzieci planują wyjazdy lub aktywności sportowe.

Temat ubezpieczenia dziecka jest podejmowane najczęściej na pierwszym zebraniu rodziców w szkole. Jest to przede wszystkim ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że obejmuje ono tylko wypadki spowodowane przez czynniki zewnętrzne. Nie obejmuje ono wszelkiego rodzaju chorób i zachorowań. Jak w przypadku każdego ubezpieczenia NNW, w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia, środki będą wypłacane na podstawie obliczonego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość samego odszkodowania uzależniony jest także od wysokości samej polisy i oszacowanego proc. uszczerbku na zdrowiu. W przypadku pobytu i konieczności leczenia można także wnioskować o pokrycie ich z polisy. Wszystko jednak jest jasno określone w umowie, która jest podpisywana z towarzystwem ubezpieczeń.

Warto podkreślić, że samo ubezpieczenie jest dobrowolne. Szkoła nigdy nie zmusza rodziców do jego wykupienia. Może ono jednak okazać się bardzo przydatne, bowiem działa ono także poza samym miejscem szkoły. Oznacza to, że każdy nieszczęśliwy wypadek, który wydarzy się w drodze ze szkoły, albo na placu zabaw również jest objęty polisą. Ponadto dziecko jest również ubezpieczone w trakcie samych wakacji. Ubezpieczenie NNW przede wszystkim zapewnia dziecku świadczenie finansowe w razie: złamania kości, zwichnięcia, amputacji kończyny, wstrząśnienia mózgu, pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, oparzenia lub odmrożenia, pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenie przez kleszcza, porażenie prądem, zatrucie gazem, oparami, substancjami chemicznymi, czasowa niezdolność do nauki. Korzyści z posiadania polisy NNW mogą być naprawdę duże, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, w jakiej sytuacji może znaleźć się nasze dziecko. Prawdopodobieństwo złamania, wstrząśnienia mózgu czy pogryzienia przez zwierzęta – w okresie dorastania jest naprawdę duże, zatem warto się odpowiednio zabezpieczyć. - Dobre ubezpieczenie NNW nie ogranicza się wyłącznie do wypłacenia odszkodowania. Ubezpieczyciel może gwarantować wizytę domową lekarza, dowóz leków, rehabilitację dziecka czy wizytę psychologa.

Ubezpieczenie nie zawsze będzie oznaczało wypłatę świadczenia. W polisie szkolnej dla dziecka jest kilka zapisów, o których warto pamiętać. Są to przykładowo:

 • przebywanie dziecka momencie wypadku w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych;
 • zatrucie dziecka nikotyną, alkoholem lub środkami odurzającymi; aktywne uczestniczenie dziecka w bójce (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej);
 • popełnienie przez dziecko przestępstwa (także próba popełnienia niedozwolonego czynu);
 • samookaleczenie;
 • popełnienie albo usiłowaniem popełnienia przez dziecko samobójstwa.

  Wszystkie tego typu zapisy zwane wyłączeniami odpowiedzialności znajdują się dokumencie OWU dołączonym do polisy.

Jednym z większych minusów ubezpieczenia szkolnego jest brak możliwości wyboru oferty ubezpieczyciela. To szkoła wybiera konkretną firmę, z którą rodzice będą podpisywali umowę. Rodzice najczęściej nie mogą także zmienić warunków samego ubezpieczenia, w trakcie jego trwania. Samo ubezpieczenie najczęściej nie jest drogie.
Jego koszt to ok. 20-50 zł.

Okres trwania polisy zazwyczaj zaczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia. W przypadku zawarcia ubezpieczenia NNW Szkolne w innej dacie, Ubezpieczający (rodzic, opiekun prawny) określa datę, która będzie stanowić początek okresu ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający nie określi tej daty, ubezpieczenie szkolne i związana z nim ochrona zaczyna się do następnego dnia po dniu zawarcia polisy.

Ubezpieczenie dla dzieci NNW szkolne w TU daje możliwość rozszerzenia zakresu o świadczenie szpitalne. Świadczenie przyznawane jest za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku. Dodatkowo w ramach NNW szkolnego ubezpieczone dziecko otrzyma jednorazowe świadczenie w ramach leczenia szpitalnego. A po wyjściu ze szpitala na zwrot kosztów z tytułu ewentualnej rehabilitacji.

Tak, jeżeli wizyta u lekarza związana jest z nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego dziecka. NNW szkolne daje możliwość zwrotu kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku. Te koszty  mogą być związane  z udzieleniem pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po takim wypadku, pobytem w szpitalu czy rehabilitacją, na którą skierował dziecko lekarz po pobycie w szpitalu. Oprócz tego zwracamy również koszty badań, operacji i zabiegów laboratoryjnych oraz transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium. Dokładne informacje na temat zdarzeń objętych ochroną i sum ubezpieczenia, jakie zawiera ubezpieczenie szkolne w TU znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to granica odpowiedzialności TU za wymienione zdarzenie.  To jest właśnie zakres odpowiedzialności finansowy TU. W podanych kwotach zwracane są np. koszty rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku dziecka. Suma ubezpieczenia i zakres ochrony to najważniejsze elementy jakie wyróżnia dobre ubezpieczenie szkolne dla dziecka. Na te elementy należy przede wszystkim zwrócić uwagę przy wyborze NNW Szkolnego.

Tak.  Wystarczy tylko 5 minut by nabyć ubezpieczenie szkolne dla dziecka online, które zapewni całodobową ochronę przez cały rok. Takie ubezpieczenie możesz zakupić w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym indywidualnie, poza szkołą.

Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

  Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

   Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

    Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

     Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

     Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

     Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

     Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

     Partnerzy:

     Współpracujemy z najbardziej popularnymi i rozpoznawalnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi