życie

Wypłata pieniędzy w razie poważnej choroby

Wypłata pieniędzy w razie poważnej choroby

(Rak, Zawał serca, Udar mózgu)

Wypłata pieniędzy w razie niezdolności do pracy

Wypłata pieniędzy w razie niezdolności do pracy

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Opieka medyczna

Ubezpieczenie na życie to polisa, która uchroni rodzinę w razie Twojej śmierci i zabezpieczy ich finansowo, gdy utracą dużą część dochodów lub pozostaną z długami do spłacenia. Zapewni Ci również wsparcie w przypadku hospitalizacji, poważnego wypadku lub ciężkiej choroby czy doskonale zabezpieczy kredyt hipoteczny zaciągany na długie lata. Polisa na życie może stać  się również kapitałem, który zagwarantuje lepszy start w dorosłość Twoim dzieciom lub dostarczy finansowy zastrzyk na emeryturze. Nie wiesz, jak wybrać najkorzystniejszą opcję dla siebie? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy „Multiagencji Ubezpieczeniowej – Wioleta Pawłowska”. Dokładnie przeanalizuję Twoją sytuację rodzinną, majątkową, zdrowotną i zawodową, styl życia oraz najbliższe otoczenie. Na tej podstawie ustalę najbardziej prawdopodobne zagrożenia i pomogę Ci dobrać najlepszą polisę na życie w Turku idealnie dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Polisa na życie Turek

Polisa na życie – co to jest?

Polisa na życie to ubezpieczenie osobowe, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Osoba, która ją wykupi, jest zobowiązana do regularnego opłacania składek, a zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia na rzeczy uposażonych w razie śmierci ubezpieczonego. Umowę można zawrzeć dożywotnio lub na określony czas. Najpopularniejsze są tymczasowe polisy na życie (zawierane np. na 10, 20 czy 30 lat). Śmierć ubezpieczonego zawsze automatycznie zakańcza umowę i obowiązek opłacania składki oraz obliguje zakład do wypłaty świadczenia.

Ubezpieczenie na życie – rodzaje

Ubezpieczenie na życie dzieli się na dwie podstawowe grupy:

 • ubezpieczenia czyste (polisy ochronne) – podstawowa polisa na życie zapewniająca ochronę na wypadek śmierci, ciężkiej choroby czy wypadku. Składka miesięczna przy tym ubezpieczeniu jest uśredniona, a osoba ubezpieczona nie może korzystać ze środków zgromadzonych na polisie,
 • ubezpieczenie mieszane (polisy oszczędnościowe, inwestycyjne) – ten rodzaj polisy zapewnia nie tylko ochronę ubezpieczeniową, ale także pełni dodatkową funkcję oszczędnościową. Osoba ubezpieczona może korzystać ze środków odkładanych na polisie, ale tylko w zakresie zgodnym z umową (zawartych w OWU). Popularnym rodzajem tego typu polis są ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym. Odkładane środki są inwestowane, a pomnożony kapitał może być np. dodatkiem do skromnej emerytury czy kapitałem dla dzieci.

Elementy Ubezpieczenia na życie

Ochrona Ciebie i Twoich bliskich

Ochrona Zdrowia

Ochrona po wypadku

 • Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego
 • Zabezpieczenie przyszłości dziecka
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie rentowe
 • Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku dla Ciebie i dziecka
 • Wsparcie po śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Wsparcie po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Renta dla dziecka po Twojej śmierci
 • Ubezpieczenie NNW dla każdego
 • Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży
 • Ubezpieczenie NNW dla sportowców
 • Ubezpieczenie dla rowerzystów
 • Ubezpieczenia NNW dla studentów i uczniów szkół policealnych
 • Ubezpieczenie NNW dla nauczycieli i personelu placówek oświatowych
 • Wsparcie dla bliskich oraz oszczędzanie
 • Ochrona życia – ubezpieczenie terminowe
 • Dodatkowa miesięczna pensja w razie śmierci
 • Wsparcie w razie zawału serca albo udaru mózgu
 • Ochrona na całe życie
 • Pomoc w przypadku zachorowania na nowotwór
 • Organizacja leczenia za granicą
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie
 • Ochrona dla Rolników
 • Wsparcie w razie zachorowania na nowotwór złośliwy
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób
 • Wsparcie na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym
 • Leczenie w szpitalu to różne wydatki – czy jesteś na nie przygotowany
 • Finansowe wsparcie po operacji chirurgicznej
 • Wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Wsparcie po złamaniu kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Wsparcie w Życiu i Zdrowiu
 • Leczenie w szpitalu to różne wydatki – czy jesteś na nie przygotowany
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób
 • Pomoc w przypadku zachorowania na nowotwór
 • Opieka medyczna w ciężkiej chorobie
 • Opieka medyczna w razie wypadku, choroby i na co dzień
 • Finansowe wsparcie po operacji chirurgicznej
 • Wsparcie na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym
 • Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego
 • Ubezpieczenie NNW dla każdego
 • Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży
 • Ubezpieczenie NNW dla sportowców
 • Ubezpieczenie dla rowerzystów
 • Ubezpieczenia NNW dla studentów i uczniów szkół policealnych
 • Ubezpieczenie NNW dla nauczycieli i personelu placówek oświatowych
 • Wsparcie w razie zawału serca albo udaru mózgu
 • Organizacja leczenia za granicą
 • Wsparcie w razie zachorowania na nowotwór złośliwy
 • Wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Wsparcie po złamaniu kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku dla Ciebie i dziecka
 • Ubezpieczenie NNW dla każdego
 • Finansowe wsparcie po operacji chirurgicznej
 • Opieka medyczna w razie wypadku, choroby i na co dzień
 • Wsparcie po złamaniu kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Leczenie w szpitalu to różne wydatki – czy jesteś na nie przygotowany
 • Wsparcie w razie trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego
 • Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży
 • Ubezpieczenie NNW dla sportowców
 • Ubezpieczenie dla rowerzystów
 • Ubezpieczenia NNW dla studentów i uczniów szkół policealnych
 • Ubezpieczenie NNW dla nauczycieli i personelu placówek oświatowych
 • Wsparcie w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Wsparcie w razie zachorowania na nowotwór złośliwy

Ochrona dla Twojego dziecka

Opieka medyczna na co dzień

 • Zabezpieczenie przyszłości dziecka
 • Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży
 • Ubezpieczenie NNW dla każdego
 • Wsparcie po nieszczęśliwym wypadku dla Ciebie i dziecka
 • Wsparcie w razie ciężkiej choroby dziecka
 • Wsparcie w razie leczenia szpitalnego dziecka
 • Wsparcie na wypadek operacji chirurgicznych dziecka
 • Wsparcie na wypadek uszczerbku na zdrowiu dziecka spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Organizacja leczenia dziecka za granicą
 • Dodatkowa ochrona dla dziecka
 • Opieka medyczna w razie wypadku, choroby i na co dzień

Ubezpieczenie na życie Turek – cena

Cena ubezpieczenia na życie nie jest stała. Koszt polisy zależy od wielu czynników zewnętrznych. Z tego powodu cenniki zawsze ustalane są indywidualnie.

Chcesz wykupić polisę na życie w Turku? Cena zależy przede wszystkim od:

 • zakresu ochrony – najtańsze są polisy, które zapewniają wyłącznie ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego i wypłatę świadczenia jego rodzinie. Na rosnący koszt miesięcznej składki wpływa każda dodatkowa umowa. Należy więc dopłacić za ochronę na wypadek hospitalizacji, wypadku, poważnej choroby czy utraty zdolności do pracy,
 • rodzaju ubezpieczenia – jako ubezpieczenie na życie traktowane są polisy indywidualne, grupowe, ochronne, oszczędnościowe, posagowe. Najtańsze są ubezpieczenia grupowe. Cena za ubezpieczenie indywidualne czy inwestycyjne jest wyższa,
 • sumy ubezpieczenia (SU) – koszt polisy na życie rośnie wraz z wysokością polisy, ale jednocześnie zapewnia to wyższą rekompensatę na wypadek zdarzenia, które jest objęte ochroną,
 • wieku – cena ubezpieczenia na życie jest niższa dla osób młodszych. Wraz z wiekiem rośnie ryzyko wielu zagrożeń, a zakłady ubezpieczeniowe biorą to pod uwagę, tworząc cennik za polisę,
 • stanu zdrowia – jak przygotowywana jest polisa na życie? Cena bardzo często zależy od wyników wypełnionej ankiety medycznej dotyczącej przebytych chorób, chorób w rodzinie i aktualnego stanu zdrowia. Zatajenie informacji grozi odmową wypłaty rekompensaty w razie zdarzenia,
 • wykonywanego zawodu – ubezpieczyciele biorą pod uwagę pracę, a wyższa składka najczęściej dotyczy osób, które wykonują zawody uznawane powszechnie za ryzykowne lub zagrażające zdrowiu.

 

Ubezpieczenie na życie – składka miesięczna czy roczna?


Osoby ubezpieczające się mogą wybrać płatności co miesiąc lub raz w roku. Składka miesięczna zwykle jest droższa, ponieważ przy opłacie polisy z góry na cały rok najczęściej ubezpieczyciele stosują korzystne rabaty.

Ubezpieczenie na życie – stawki


Stawki ubezpieczenia na życie ustalane są indywidualnie dla różnych ofert. Poszczególne towarzystwa posiadają własne wytyczne dotyczące czynników bezpośrednio wpływających na koszt wykupowanych polis.

Ubezpieczenie na życie – koszt


Ile kosztuje ubezpieczenie na życie? Stawki za miesięczne składki zaczynają się już od mniej niż 50 zł. Warto jednak wziąć pod uwagę, że miesięczny lub roczny koszt polisy to jedynie jeden z czynników wpływających na jej opłacalność. Tańsze ubezpieczenia grupowe lub polisy z wieloma wykluczeniami mogą nie być dopasowane do Twojego stylu życia, sytuacji rodzinnej i zawodowej oraz indywidualnych zagrożeń. Zawsze dokładnie zapoznaj się z OWU i zwróć uwagę na wyłączenia oraz czynniki kształtujące koszt ubezpieczenia na życie, które chcesz wybrać.

Ubezpieczenie na życie Turek – cennik


Indywidualny cennik za ubezpieczenie na życie podawany przez poszczególne towarzystwa najczęściej obejmuje ustandaryzowane składki miesięczne. Często podawane są koszty za podstawową ochronę wyłącznie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Pamiętaj, że polisa powinna być dobrze dopasowana do Twoich potrzeb, dlatego podczas porównywania cenników weź pod uwagę zdarzenia na wypadek, których uchroni ona Ciebie i Twoją rodzinę oraz wysokość rekompensaty, która zostanie wypłacona w ramach ochrony.

Ubezpieczenie na życie Turek – dlaczego warto skorzystać z pomocy agenta?


Dobre ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę dla ubezpieczonego i jego bliskich na wypadek śmierci, pobytu w szpitalu, choroby czy wypadków. Często chroni przed utratą dochodów lub ich drastycznym spadkiem, a niektóre polisy pozwalają dodatkowo gromadzić i pomnażać kapitał na przyszłość (np. emeryturę). Dobór polisy szytej na miarę potrzeb wymaga jednak bardzo dokładnej analizy potencjalnych zagrożeń, znajomości prawa i terminów stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe, ofert dostępnych aktualnie na rynku oraz zapisów stosowanych w OWU. „Multiagencja Ubezpieczeniowa – Wioleta Pawłowska” pomoże Ci odnaleźć się w gąszczu przepisów i dostępnych możliwości. Wspólnie z doświadczonym agentem wybierzesz najlepszą polisę na życie w Turku dla siebie. Unikniesz wpadek związanych z przeoczeniem wykluczeń oraz odmowy wypłaty rekompensaty w razie zdarzenia objętego ochroną lub drastycznego ich zmniejszenia wynikającego z podpisania niekorzystnej umowy.

Pytania i odpowiedzi

Chcesz wykupić polisę na życie w Turku? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zdobądź wiedzę i dokonaj świadomego wyboru.

Jest to jedna z form finansowego zabezpieczenia przed skutkami śmierci jednego z członków rodziny. Główną funkcją takiego ubezpieczenia jest ochrona.

Wyróżnia się  3 główne grupy ubezpieczeń na życie:

 • ubezpieczenia ochronne,
 • ubezpieczenia oszczędnościowo – ochronne,
 • ubezpieczenia oszczędnościowe.

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz polisy na życie? Odpowiedz sobie na pytania:

 • Kto jest zależny od Twoich dochodów?
 • Czy rodzina odczuje brak Twoich zarobków?
 • Jakiej kwoty potrzebujesz, aby zapewnić dzieciom odpowiednie wykształcenie?
 • Czy masz kredyt? A może dopiero o nim myślisz?

Pomyśl o ubezpieczeniu jak najwcześniej. Wielu z nas uważa, że nie musi się jeszcze ubezpieczać. Tymczasem, im wcześniej zadbasz o zabezpieczenie życia, tym lepiej. Dodatkowym plusem jest to, że młodsze osoby płacą niższą składkę niż starsze.

Ubezpieczenie na życie to:

 • bezpieczeństwo finansowe najbliższych,
 • zabezpieczenie kredytu,
 • ochrona na wypadek niezdolności do pracy,
 • kapitał dla dziecka na studia lub start w dorosłe życie,
 • ochrona na wypadek inwalidztwa,
 • dodatkowy kapitał na emeryturę,
 • ochrona na wypadek poważnego zachorowania.

Świadczenie to kwota, jaka jest wypłacana ubezpieczonemu lub uposażonym w przypadku zajścia zdarzeń ustalonych w umowie ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest określona w Polisie.

Składka ubezpieczenia na życie jest uzależniona od:

 • wieku,
 • stanu zdrowia,
 • wykonywanego zawodu,
 • sumy ubezpieczenia,
 • okresu ubezpieczenia.

Warto wiedzieć: Im wyższa suma ubezpieczenia i szerszy zakres ochrony, tym składka za ubezpieczenie wyższa.

Tak, cena ubezpieczenia na życie jest ustalana indywidualnie. Gdy uprawiasz sport ekstremalny, licz się z tym, że płacona przez Ciebie składka będzie wyższa niż koszt standardowy.

Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie uposażonym (osobom wskazanym w zawartej przez Ciebie umowie ubezpieczeniowej) lub innym uprawnionym osobom. Uposażonym można uczynić każdego, w dowolnym momencie obowiązywania umowy.

Pamiętaj, że ubezpieczenia na życie możesz użyć jako zabezpieczenia kredytu, który chcesz zaciągnąć w banku. Dla banku Twoje ubezpieczenie jest równie wartościowym zabezpieczeniem jak np. nieruchomość (dom czy mieszkanie).

Polisę na życie może wykupić każdy, kto ma skończone 18 lat i nie przekroczył wieku wskazanego przez ubezpieczyciela (wiek jest różny dla poszczególnych polis).

Cena ubezpieczenia na życie uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych. Na koszt polisy wpływ mają m.in.: zakres ochrony, suma i okres ubezpieczenia, wiek, stan zdrowia, wykonywany zawód.

Ubezpieczenie na życie mogą wykupić osoby, które ukończyły 18 lat. Górna granica wieku jest ruchoma i zależy od warunków stawianych przez poszczególnych ubezpieczycieli dla oferowanych polis. Opcje dla seniorów często dostępne są w wersji od 61 do 80 lat.

Wszystko zależy od zakresu ochrony, której potrzebujesz, interesującej Cię sumy ubezpieczenia oraz wysokości miesięcznej składki, którą możesz płacić. „Multiagencja Ubezpieczeniowa – Wioleta Powłowska” z Turku pomoże Ci dobrać najkorzystniejszą polisę na życie z ofert najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku.

Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.





  Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.





   Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.





    Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.





     Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

     Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

     Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

     Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

     Partnerzy:

     Współpracujemy z najbardziej popularnymi i rozpoznawalnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi