Majątek

Zalanie wodą nieruchomości

Od zalania

Pożar nieruchomości

Od pożaru/wiatru

Kradzież majątku

od kradzieży

Ubezpieczenie nieruchomości to dobrowolna opcja dla osób posiadających nieruchomość na własność. Jeśli jednak mamy zaciągnięty kredyt hipoteczny na mieszkanie/dom, wówczas to kwestia obowiązkowa, do której obliguje nas bank. Podstawowy wariant każdego ubezpieczenia chroni nas od pożaru, huraganu, uderzenia pioruna czy trzęsienia ziemi. Każdy zakres ubezpieczenia możemy rozszerzyć o kradzież, OC w życiu prywatnym czy przepięcia.

 

Warto wiedzieć, że w ramach ubezpieczenia mieszkania czy domu, możemy objąć ochroną także przynależące do niego pomieszczenia, jak garaż, piwnica, strych czy miejsca parkingowe.

Ubezpieczenia nieruchomości Turek

Elementy Ubezpieczenia Nieruchomości

Mury to sam lokal czyli dom i mieszkanie które ma być przedmiotem ubezpieczenia, chodzi o wszystkie elementy składowe ścian i poszycia dachowego, wraz z materiałami zewnętrznymi, czyli np. dachówką, gładzią, tynkiem. Ubezpieczenie murów jest tanie, ale nie daje kompleksowej ochrony. Istotne dla murów rozszczenia to: 

 • powódź
 • przepięcia
 • wandalizm
 • graffiti
 • assistance 

To przytwierdzone na stałe w domu wyposażenie którego nie da się zdemontować bez uzywania narzędzi np.:

 • instalacje grzewczo-elektryczna
 • grzejniki, kominki, alarmy, wentylacja
 • umywalki, wanny, krany, brodziki
 • powłoki malarskie, antresole
 • parkiety, terakota
 • drzwi, okna
 • parapety, żaluzje
 • zamki, systemy antywłamaniowe
 • meble w zabudowie
 • sprzęt RTV i AGD w zabudowie

To co nie wymaga demontażu. Ruchomości należą do kilku grup i są określane jako:

 • niezabudowane meble i sprzet AGD
 • sprzęt RTV, sprzęt komputerowy
 • odzież, obuwie
 • sprzęt ogrodowy
 • dokumenty
 • biżuteria
 • antyki
 • zastawa, sztućce
 • narzędzia, elektronarzędzia
 • przedmioty wypożyczone jeśli istnieją dowód na ich wypożyczenie
 • materiały opałowe
 • zwierzęta domowe
 • stałe elementy, które nie zostały jeszcze zamontowane

Pytania i odpowiedzi

Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu nieruchomości ? Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeśli zakup polisy mieszkaniowej następuje drogą internetową, to nie jest potrzebny żaden dokument. W formularzu online wystarczy tylko uzupełnić odpowiednie rubryki oraz wpisać podstawowe dane osobowe.

Ubezpieczyciel nie będzie weryfikował zadeklarowanych przez nas informacji dopóki nie wystąpi szkoda. Wyjątkiem są dzieła sztuki oraz przedmioty kolekcjonerskieIch wartość powinna zostać potwierdzona przez rzeczoznawcę przed wykupieniem polisy. W przypadku przedmiotów stanowiących niewielką wartość jednostkową, można również przyjąć wartość zadeklarowaną, czyli ustalić łączną sumę ubezpieczenia dla wszystkich ruchomości domowych. W takim przypadku dokumentowanie wartości dzieła sztuki będzie konieczne dopiero po jej zniszczeniu lub uszkodzeniu.  

W trakcie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej ogólna wartość mieszkania może się zwiększyć, np. poprzez zakup nowych sprzętów, remont czy hossę na rynku nieruchomości. 

Wówczas możemy skontaktować się z towarzystwem (telefonicznie, osobiście lub mailowo), żeby dokonać doubezpieczenia, czyli zwiększenia sum ubezpieczenia. Wymagać to będzie od nas tylko podpisania odpowiedniej zgody, podobnie jak w przypadku wprowadzenia innych zmian w polisie, np. wykupienia nowego rozszerzenia. 

Pożyczkodawcy przy kredycie hipotecznym często wymagają wykupienia polisy i scedowania jej na bank. Dopełnienie formalności może przebiegać na dwa sposoby:

1. Decydujemy się na ofertę ubezpieczeniową zasugerowaną nam przez bank i wówczas wszystkie formalności (zakup polisy oraz podpisanie cesji) załatwiamy za pośrednictwem pracownika banku.

2. Samodzielnie wyszukujemy polisę, a następnie przekładamy pożyczkodawcy dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz dokonujemy cesji. Mamy pełne prawo samemu wybrać ubezpieczyciela, a bank może nam narzucić jedynie minimalne kryteria, jakie musi spełniać polisa.

Termin zgłoszenia szkody zawsze jest wyraźnie wskazany w OWU polisy. Najczęściej jest to 3-7 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną poniesienia strat. 

Szkodę możemy zgłosić na kilka sposobów:

 • telefonicznie (infolinia),
 • przez SMS (przedstawiciel towarzystwa do nas oddzwoni),
 • osobiście w siedzibie towarzystwa,
 • pisemnie – drogą pocztową,
 • wypełniając formularz online dostępny na stronie towarzystwa.


Najwygodniejszą drogą zdaje się być droga internetowa, jednak wszystkie wymienione warianty są tak samo wiążące w świetle prawa. 

Bez względu na rodzaj zdarzenia i wielkość strat, zaistniałe szkody będziemy musieli udokumentować. Ubezpieczyciel może od nas zażądać przedstawienia następujących dokumentów:

 • protokół od straży pożarnej lub policji;
 • kopia zawiadomienia od wszczętym postepowaniu;
 • paragony, faktury i inne dokumenty potwierdzające posiadanie zniszczonych lub skradzionych przedmiotów;
 • kosztorysy odnoszące się do zabezpieczenia i ratowania mienia;
 • kosztorys związany z uprzątnięciem pozostałości po zniszczeniach.

Polisę mieszkaniową najczęściej wykupuje się na rok, a później przedłuża o kolejne 12 miesięcy na tych samych warunkach, renegocjuje lub zmienia ubezpieczyciela. Te czynności nie wymagają dopełnienia większych formalności. 

Nieco inaczej jest z odstąpieniem od umowy. Chcąc tego dokonać musimy złożyć stosowny formularz z odręcznym podpisem, a także sformułować na piśmie wniosek z prośbą o wypłatę niewykorzystanych składek zawierający informacje o formie przekazania pieniędzy (przelew na podane konto lub przekaz na podany adres).

Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku ubezpieczenie nieruchomości nietypowej czy bardzo kosztownej. Wtedy dodatkową formalnością będzie wizyta rzeczoznawcy. Ten pojawi się również po zaistnieniu szkody.

Jeśli ubezpieczamy dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie, ubezpieczyciele będą wymagać udokumentowania ich wartości przed zakupem polisy lub w trakcie trwania umowy. Potrzebny dokument może wystawić wezwany do miejsca ubezpieczenia rzeczoznawca i na tej podstawie TU wyliczy nową składkę.

Tak, ale sama wypłata trafi do właściciela polisy, chyba że ten upoważni na piśmie innego lokatora.

Jeśli uwzględnimy w polisie elementy stałe, to będą one chronione dokładnie przed takimi samymi zdarzeniami, jak mury. Podstawowe ubezpieczenie zawiera od kilku do kilkunastu ryzyk, takich jak pożar, zalanie, huragan, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu czy deszcz i grad. 

Elementy stałe można ubezpieczyć na dwa sposoby - od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risks). W pierwszym wariancie polisa chroni przed zdarzeniami wymienionymi w OWU (podanymi z nazwy). W wersji All Risks zabezpieczamy się przed wszystkimi możliwymi ryzykami, oprócz tych wymienionych w OWU jako wyłączenia odpowiedzialności. Najczęściej ubezpieczenie od ryzyk wszystkich daje szerszy zakres ochrony, jednak nie jest to żelazna reguła. 

Każdą polisę można uzupełnić o wybrane dodatki. Z perspektywy ochrony elementów stałych kluczowymi rozszerzeniami są m. in. powódź, stłuczenie elementów szklanych, kradzież z włamaniem, wandalizm i dewastacja.

Polisa mieszkaniowa posiada wymienione w OWU pewne ograniczenia, czyli wyłączenia i limity odpowiedzialności, a także karencje (okresowe wyłączenie odpowiedzialności). Chociaż każde towarzystwo stosuje nieco inne ograniczenia, to jednak można wskazać kilka uniwersalnych sytuacji, w których odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu. Są to m. in.:

 • szkody wynikłe z braku wymaganych prawem przeglądów, np. przeglądu kominiarskiego;
 • nieprzestrzeganie prawa budowlanego;
 • celowe działanie ubezpieczonego i innych członków gospodarstwa domowego;
 • tzw. rażące niedbalstwo;
 • zniszczenia powstałe w skutek spożycia substancji psychoaktywnych;
 • nielegalne posiadanie broni;
 • posiadanie lub użytkowanie materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
 • karencja dla powodzi – polisa chroni przed tym zdarzeniem dopiero po 14 lub 30 dniach od wejścia w życie umowy;
 • limity dotyczące konkretnych zdarzeń, np. za upadek drzewa lub masztu można uzyskać maksymalnie 10 000 zł;
 • szkody minimalne – ubezpieczyciel uznaje szkodę dopiero wtedy, kiedy dotyczy ona sumy wyższej, niż 100 czy 150 zł.

Suma ubezpieczenia (SU) to maksymalna wysokość rekompensaty, jaką uzyskamy przy szkodzie całkowitej, czyli w momencie, w którym zniszczone zostanie całe ubezpieczone mienie. SU ustala się oddzielnie dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych. Co ważne, najczęściej to osoba chcąca się ubezpieczyć wycenia swój majątek, a towarzystwo weryfikuje podane kwoty dopiero po szkodzie. Ważne jest więc, żeby zrobić to bardzo precyzyjnie. W innym wypadku można wpaść w jedną z dwóch pułapek: niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia.

Nadubezpieczenie jest konsekwencją zawyżenia wartości mienia i może poskutkować koniecznością opłacenie zbyt wysokiej składki. Przykładowo, elementy stałe naszego domu wyceniliśmy na 40 000 zł, podczas gdy w rzeczywistości są warte 50 000 zł. Kiedy dojdzie do szkody całkowitej – np. doszczętnego spłonięcia domu – ubezpieczyciel za elementy stałe wypłaci nam tylko 40 000 zł. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka, także zawyżając SU zapłacimy więcej za polisę, nie zyskując żadnych dodatkowych korzyści.

Niedoubezpieczenie jest natomiast konsekwencją zaniżenia wartości majątku. W tym przypadku konsekwencje mogą być dużo poważniejsze – przy dużej lub całkowitej szkodzie towarzystwo może wypłacić nam tylko część kwoty, jaką będziemy potrzebowali do pokrycia strat. Przykładowo, elementy stałe warte 40 000 zł wyceniliśmy na 20 000 zł i taką SU zadeklarowaliśmy. Dochodzi do eksplozji instalacji gazowej i nasz dom przestaje istnieć. Od ubezpieczyciela dostajemy 20 000 zł za elementy stałe i nie przysługuje nam ani złotówka więcej, mimo iż nadal jesteśmy stratni drugie 20 000 zł. 

Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

  Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

   Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

    Zainteresowała Cię nasza oferta ? Chcesz wiedzieć więcej ? Wypełnij poniższy formularz a My się z Tobą skontaktujemy.

     Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

     Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

     Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

     Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

     Partnerzy:

     Współpracujemy z najbardziej popularnymi i rozpoznawalnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi